Giriş Yap
Sosyal Sorumluluk Hakkında

Uğur Soğutma için “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bir gereklilik değildir. Bu, çalışanlarımız ve tüm bileşenlerimizle içselleştirdiğimiz bir davranış biçimidir; yani zorunluluk değil, sorumluluktur.

Bu anlayışla ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık oluşturmaya ve bu duyarlılığı mümkün olduğunca daha geniş çevrelere yaymaya gayreti göstermekteyiz.

Uğur Soğutma olarak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla, çevre, eğitim ve sağlık konularında çeşitli toplumsal paylaşım projelerine düzenli ve sürekli olarak destek veriyoruz. Çalışanlarımıza ve onların ailelerine, müşterilerimize, bayilerimize, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için özenle çalışıyoruz.

Çevre duyarlılığımız, üretim aşamalarının yanında sosyal yaşamın bir parçası olarak da devam etmektedir. Kurumsal anlamda hayata geçirdiğimiz projelerin yanında çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler tarafından oluşturulan projeleri de tüm gücümüzle destekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Uğur Hatıra Ormanı Projesi ile diğer kurumları da teşvik ederek ülkemizdeki yeşil alanların artmasına katkı sunuyoruz.

Uğur Soğutma olarak toplumsal sosyal sorumluluk kapsamında, bugüne kadar birçok yerel ve kültürel projeye destek vermiş bulunmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi ile birlikte yürüttüğümüz “İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz” projesi ile konuşma-işitme engelli vatandaşlarımızın çağrı merkezimize daha kolay ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, bölgemizin talep ve ihtiyaçlarını da öncelikli olarak değerlendirmeye alıyoruz ve her yıl birçok yeni talebe cevap veriyoruz

Eğitim alanında da, bugüne kadar Türkiye genelinde ve bölgemizde birçok projeyi destek sağlamış bulunmaktayız. Özellikle meslek liseleri ve üniversiteler ile yürütmüş olduğumuz, eğitim ve istihdam odaklı bu projelerde, Uğur Soğutma olarak bölgemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktayız. İnovasyon, yenilenebilir enerji, Ar-Ge çalışmaları gibi konularda Türkiye’nin seçkin üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının yürütmüş olduğu çalışmaları projelerin önemi ve uygunluğuna göre desteklemeye devam ediyoruz.

Sağlık alanında ise önemli sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Personellerimizin belirli periyotlarda gönüllü kan bağışı vermesini; sigaranın zararları ve benzeri konularda bilgilenmelerini sağlıyoruz. Her fırsatta da sağlık alanında yürütülen projeleri gönülden destekliyoruz.

Uğur Soğutma olarak destek verdiğimiz tüm alanlarda, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket ediyor, yatırımlarımızla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayarak ilerliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda sürdürülebilir etkiler yaratmak için destek verdiğimiz projelerin kalıcı faydalar üretmelerine de oldukça dikkat ediyoruz.

Dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak özenli ve verimli kullanıyor, şirketimiz içerisinde geri dönüşümü en etkin şekilde sağlamaya önem veriyoruz.

Özenli davranmayı benimsiyor, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle Uğur Soğutma A.Ş. olarak, sahip olduğumuz kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor ve şirketimiz içerisinde geri dönüşümü en etkin şekilde sağlamaya özen gösteriyoruz.