Giriş Yap
İnsan Kaynakları Politikaları

Çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını,

 • Şirketimizde 4857 sayılı iş kanununun ve ilgili yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek uygulamaktayız.
 • İş kanununun getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek şirketimizde hayata geçirmekteyiz.
 • Çalışanların ücretleri, tazminatları, izin, sosyal hak ve ödemeleri kanunlar çerçevesinde takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanılmasını,

 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları gereği sahip olacakları hakları çalışanlarımıza sunmaktayız.
 • Çalışanlarımızın haklarını, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve performanslarını dikkate alarak düzenlemekteyiz.
 • Çalışanlarımızın atamaları, yükselmeleri, emeklilikleri ve kişiyi ilgilendiren tüm işlemler bütünü, özlük işlemlerinin hassas takibiyle sürdürülmektedir.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,

 • “Doğru işe doğru insan” anlayışı ile yetkin insan kaynağını buluyor, bunun yanında şirket içinde başarılı olan personelimizi tespit ederek uygun birimlere terfi ettiriyoruz.
 • Yapılan tüm işlerde işveren – çalışan dengesini kurma prensibiyle hareket etmekteyiz.
 • Çalışanlarımızla ilişkilerimizi, karşılıklı güven, saygı prensibi çerçevesinde ve adil bir şekilde sürdürmekteyiz.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

 • Şirketimiz çalışanlarının sağlığını düzenli takip edip onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz.
 • Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyoruz.
 • Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını sağlayarak çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde üreteceği güvenilir bir ortam sunuyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,

 • Çalışanlarımıza çeşitli eğitim imkanları ve uzmanlaştırma programları hazırlayıp çalışanlarımızın ilgili iş alanlarında yetkinliğini ve değerlerini arttırmayı hedefliyoruz.
 • Genç yetenekleri aramıza katarak öğrenen ve paylaşan organizasyon bilinciyle çalışıyor, öğreniyor ve paylaşıyoruz.
 • Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerinde sürekli yanlarında olup şirketimize olan uyum sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor, onları dinliyor ve kariyer yolunda gerekli tüm katkıları sağlıyoruz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere katılımlara destek olunmasını,

 • İnsan ve doğa odaklı kurumsal değerlerimizle sosyal sorumluluk projelerini faaliyetlerimizin bir parçası olarak görüyor; toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için de çaba sarf ediyoruz.
 • Yaşamın her anına dokunan, özellikle eğitim, sağlık ve çevre konularında toplumsal gelişmeye katkı sunan kurumlar ve dernekler ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.
 • Çalışanlarımıza da sosyal sorumluluk bilincini aşılayarak ofis içinde çevreci uygulamalar geliştirmekteyiz.

Çalışma hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz.

*Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ nde yer alan şartlara saygılı olarak yürütmektedir. Bildirge için tıklayınız.

*Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına sağladığı şartlar ile işçi işveren uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında uygular.

İşe Alım

İnsan Kaynakları Yönetimi olarak kendini ve şirketini ileri taşıyabilecek değerleri üretebilme vizyonu ve hedefindeki çalışan adaylarını bünyemize katmak öncelikli hedeflerimizdendir. Nitelik ve yetkinliklerini efektif bir şekilde kullanması dışında Uğurlu olmak isteyen adaylarımızdan kurumsal değerlerimiz çerçevesinde işine uyum sağlaması beklenir.

Pozisyona bağlı olarak;

 • Yetkinlik bazlı değerlendirmeler,
 • Sayısal ve sözel testler,
 • Kişilik envanteri uygulamaları,
 • Genel yetenek testleri,
 • Mülakatlar öncesi gerçekleştirdiğimiz bazı aşamalardır.

Eğitim-Geliştirme

 • Uğur ailesine yeni katılan çalışanımızın uyum sürecini en verimli şekilde tamamlamasını sağlamak adına oryantasyon süreçlerini görevine uygun şekilde hazırlıyor, çalışma ve ekip arkadaşlarının desteğiyle de uyguluyoruz.  
 • Yeni çalışma arkadaşımızın görevine ve kişisel gelişimine uygun olarak, kariyer hedefiyle paralel uygulanan eğitimlerimizle kişisel farkındalık yaratarak kendisine, kurumuna ve ülkesine değer katacak çalışmalar yapıyoruz.
 • Zaman yönetimini önemsiyoruz ve buna uygun olarak da eğitimlerimizi Uğur Kampüs üzerinden online olarak gerçekleştiriyoruz.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ofisimizde oluşturulan kütüphanemizde bulunan birçok kitap, basılı kaynak ve güncel dergiyi sınırsız olarak çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Performans Yönetimi

Şirket hedefleri, iş performansları ve kurumsal değerlerimize uygunluk gibi belirlenen performans göstergeleri doğrultusunda her çalışanımızın birbirini değerlendirebildiği 270 derece e-performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. Performans yönetiminin etkilediği alanlar ise Eğitim-Geliştirme, Kariyer Planlama ve Ücret Yönetimi olarak belirlenmiştir.

Ücretlendirme ve Sosyal Haklar

Çalışanımızın eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, performansı, görev ve sorumluluk bilinci göz önüne alınarak adil ve tutarlı bir ücret politikasını benimsiyoruz.

 • Görev ve pozisyonuna bağlı olarak şirket aracı, bilgisayar ve cep telefonu,
 • Yemek ve ulaşım hizmeti,
 • Yılın belirli dönemlerinde yapılan gıda, giyim ve yakacak yardımı,
 • Çalışanlarımızın üniversite okuyan çocuklarına eğitim bursu imkanı sağlanması,
 • Yerel ve Ulusal firmalar ile Sadakat Kartı (indirim) uygulaması.
 • Çalışanlarımıza sağladığımız sosyal haklarımız arasında yer almaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Uğur Soğutma, insana ve doğaya verdiği önemle çevreci ürünler, fikirler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu, Uğur Soğutma için bir görev değil sorumluluktur.

 • Çalışanlarımızı yaşamın her anında çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmesi konusunda bilinçlendiriyor; atık kâğıtları geri dönüşüm noktalarında toplamalarını örneklerle de pekiştiriyoruz. 
 • Kullanılmış pilleri atık pil kutularında toplayıp geri kazanım için biriktiriyoruz.
 • Tüm çalışma alanlarımızda tasarruflu ampuller kullanarak daha az enerji harcıyoruz.
 • Plastik atıkları geri dönüşüm noktalarında toplayıp değerlendiriyoruz. 
 • Gereksiz kâğıt kullanımını azaltmak için ofis içindeki tüm işlemleri elektronik ortamda düzenleniyoruz.
 • Şirketimizde bu uygulamalar ile geri dönüşümü en etkin şekilde kullanarak doğal kaynakları korumayı ve faydalı olmayı amaçlıyoruz.