Giriş Yap
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Uğur Soğutma A.Ş.’nin  “sürdürülebilirlik” ve “sosyal sorumluluk politikası”, gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında fabrikanın çalışanlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir.
Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz.
  • Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgeyerek çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız.
  • Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için eğitimlere tabi tutarak onları bilinçlendiririz.
  • Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız. Onları mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalıştırmamaktayız.
  • Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapılamaz ve yapanlar göz ardı edilemez.
  • Çalışanların özgürlüğü kısıtlanamaz, onların düşünce ve görüşlerine saygı duyarak uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız.
  • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk alanında Uğur Soğutma A.Ş. standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek uygulamalarına özen gösteririz.
  • Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmamaktayız. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.
  • Çalışan ve yönetim temsilcileri tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinleyerek, yönetime bildirmektedir. Gerekli konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikayetler sonlandırılmaktadır.

Bu politika Uğur Soğutma A.Ş’nin daha iyi gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.