Giriş Yap
Entegre Politikamız

Yönetim sistemleri, Uğur Soğutma için bir yaşam biçimi ve temel ilkedir. Sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemi için sürekli geliştirmeyi, hedeflerle yönetmeyi ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmeyi benimsemiştir. Tüm faaliyetlerinde, insanı ve doğal kaynakları en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul etmiştir. Edindiği bu ilkeler ışığında;

 • Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için müşteri odaklı çalışır, müşteri iletişiminde dürüstlük ve şeffaflığı benimser, müşteri beklentilerini anlayarak, en kısa sürede hayata geçirir ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalır,
 • Sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak için tüm kaynaklarını kullanır,
 • Sadece ürün ve hizmet satışı sırasında değil; stratejik ortak olarak tedarikçileriyle sıkı bir iş birliği içerisinde ilişkilerini sürdürür ve onlarla büyüyüp gelişir,
 • Personel memnuniyetini, personel motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak sürekliliğini sağlar; görev ve sorumluluklara ait yetkileri belirler, geliştirilmesini sağlar,
 • Taşeron, çalışan veya tüm ziyaretçilerin tesis sınırları içinde, sağlık ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır,
 • Gerek çalışan gerekse de taşeron eğitimlerine önem verir,
 • Tüm süreçler için risk analizi yapar ve güvenlik tehditlerini kabul edilebilir seviyeye indirir,
 • Yürüttüğü faaliyetleri yerine getirirken; tabi olduğu yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyar, tespit edilen uygunsuzlukları en kısa sürede giderir,
 • Doğal kaynakları verimli kullanır, atıklarını azaltır ve geri kazanıma özendirir,
 • Enerjiyi tasarruflu kullanır, enerjiyi verimli kullanan çevre dostu ürünler geliştirir,
 • Ürünlerini üretirken kullandığı enerji türlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni teknolojileri araştırıp uygular ve bunu sürdürülebilir hale getirir,
 • Enerji performansını sürekli iyileştirir,
 • Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder,
 • Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altına almak için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirir,
 • Yasalara uygun, insan sağlığına zarar vermeyen, güvenli ürün üretir,
 • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı benimser,
 • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçerek tedariğini sağlar ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekler,
 • Biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan tüm canlıların ekosistemini koruyucu önlemler alarak; insanlık refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilir kılmayı ve sağlıklı bir gelecek sunmayı hedefler,
 • Mevcut yönetim sistemlerinde yer alan tüm faaliyetleri gözden geçirerek, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.