Giriş Yap
Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Politikası

Uğur Soğutma A.Ş,  yöneticileri, Bilgi Sistemleri Direktörlüğü tüm çalışanları ve birimleriyle birlikte Uğur Soğutma A.Ş. bünyesindeki otomasyon ve bilişim sistemleri kullanıcılarına verilen hizmetlerin ve bilgi teknolojisi kaynaklarının etkin yönetimini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla sağlayabilmek adına;

  • ISO/IEC 20000-1:2013 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Sistemi kurulması, ilgili politika ve prosedürlerle desteklenmesi, dokümantasyonunun sağlanması, belgelendirilmesi,  gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Bilgi Teknolojisi hizmetleri kapsamındaki ilgili Bilgi Güvenliği Politikası, kanun ve yasal mevzuatlara uyum sağlamayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Kurumsal süreçlerinin işletimini sağlayan bilişim otomasyon ve hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sürdürülebilmesi adına gerekli alt yapı ve desteğin sağlanmasını,
  • İşbu politikayla ilgili sorumluluk, farkındalık ve bilincin sağlanması için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini taahhüt eder.