Giriş Yap
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

İmalat ve hizmet sektörleri de dahil kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için faydalar sağlar. Sağlanan bu fayda diğer standartlardan farklı olarak maddi dönüşü bariz olarak görülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim sistemindeki geri dönüşler diğer standartlara göre daha hızlıdır.

Örnek verecek olursak Firmaya kurulan Kalite Yönetim Siteminin kuruluşa geri dönüşü ve faydaları, 1 yıl veya daha uzun sürmekte ayrıca maddi faydaları da yine bu sürelerden önce gerçekleştirilememektedir. Ama Enerji Yönetim Sisteminde yapılan çalışmalar direk olarak firmanın enerji kullanımının izlenmesi ve azaltılmasını hedeflediğinden geri dönüşü daha hızlı ve maddi olarak ta bir sonraki faturada görülmektedir. (Buradaki geri dönüş miktarı tamamen firmanın enerji kullanımda yapılan değişikliklere göre farklılık göstermektedir. Bu geri dönüşüm bazı firmalarda %10-15 arasında değişmekteyken bazı firmalarda %3-5 arasında değişiklik gösterebilir)

ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve kurarak; , kurumsal, ticari ve hükümet tesisleri ile tüm kuruluşların enerjilerinin yönetilmesini amaçlar.

Standardın ulusal ve uluslararası sektörlerde dahil, geniş uygulanabilirliği hedeflenmekte, böylelikle dünyanın enerji kullanımının % 60´a kadar etkilenebileceği tahmin edilmektedir.

Sektörün tüketim bilgileri; Ticari sektör tarafından kullanılan (tanımlanmış işletmeler, kurumlar, vb. ) hizmeti veren kuruluşlar dahil olmak üzere; tüketilen enerji miktarı % 7 sanayi sektörü; tüketilen enerji miktarı % 51 (imalat, tarım da dahil olmak üzere, madencilik ve inşaat). ISO gibi 50001 öncelikle ticari ve sanayi sektörlerini hedeflenmektedir, Yukarıdaki rakamlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak toplam Küresel enerji talebinin % 60 ´ının etkilenmesinde, hangi standart olumlu bir etkiye sahip olabilir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi Neden Önemli?

Enerji, faaliyetleri ne olursa olsun, tüm kuruluşlar için kritik ve işletmedeki faaliyetleri için önemli bir maliyettir.

Bir organizasyon için enerjinin kullanım maliyetlerine ek olarak, enerji kaynaklarının tükenmesi ve enerji üretimine katkıda bulunan çevresel ve toplumsal maliyetler ile iklim değişikliği gibi sorunlar da işletmeye ek maliyet olarak geri dönmektedir.

Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji dağıtım teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılması zaman alabilir.

Küresel ekonomi göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar bireysel olarak, enerji fiyatlarını ya da hükümet politikalarını kontrol edemez, ama kuruluşlar enerji kullanımı yöneterek kendilerine fayda sağlayabilir.

Geliştirilmiş bir enerji performansı, işletme için hızlı fayda sağlayabilir, işletme enerji kaynakları ve enerji varlıkları ile ilgili kullanımını optimize ederek böylece organizasyon enerji maliyetlerini ve tüketimini de azaltır.

Organizasyon aynı zamanda enerji kaynaklarının tükenmesi ve azaltılması yönünde de olumlu katkılar yaparak, küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkisini de azaltacaktır.

Standart,kuruluş genelinde enerji uygulamaları için gerekli olan iyileştirmelerin tanımlanması ve enerji kullanımındaki metodolojinin geliştirmesini sağlar. Standart aşağıdakileri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

 • Kuruluşların mevcut enerji tüketim kaynaklarının daha verimli kullanılması için yardımcı olur
 • Enerji kaynaklarının yönetilmesinde, kurum içi ve dışı iletişimi kolaylaştırır ve şeffaflık oluşturur.
 • Enerji yönetimi için en iyi uygulamaları teşvik etmek ve iyi enerji yönetim davranışlarını güçlendirmek.
 • Yeni enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması için Yardımcı tesisleri, önceliklendirmek ve değerlendirmek.
 • Tedarik zinciri genelinde enerji verimliliğini teşvik etmek için bir çerçeve sağlamak
 • Sera gazı emisyon azaltım projeleri için, enerji yönetiminin iyileştirilmesi ve enerji yönetimin kolaylaştırılması
 • Çevre, sağlık ve güvenlik gibi diğer örgütsel yönetim sistemleri ile entegrasyona izin verir.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların aşağıdaki gereksinimlerini belirleyen bir çerçeve sağlar:

 • Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi
 • Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması
 • Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlamak.
 • Sonuçların ölçülmesi
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirmek
 • Enerji yönetimini sürekli geliştirmek.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardı, diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir veya ayrı ayrı uygulanabilir