Ülkemizde Bilinen Ağaç Türleri » UĞUR SOĞUTMA
Menüleri atla içeriğe git. Haberleri Görüntüle İletişim - Bize Ulaşın

Ülkemizde Bilinen Ağaç Türleri

Türkiye ormanlarında yaklaşık 150 ağaç türü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kızılçam, Pinus brutia
 • Karaçam,Pinus nigra
 • Sarıçam, Pinus silvestris
 • Fıstıkçamı,Pinus pinea
 • Halepçamı,Pinus halepensis
 • Sahilçamı,Pinus pinaster (maritima)
 • Monteri çamı,Pinus radiata
 • Günlük çamı,Pinus taeda
 • Kazdağı göknarı,Abies equi-trajani
 • Uludağ göknarı,Abies bormmülleriana
 • D. Karadeniz göknarı,Abies nordmanniana
 • Toros göknarı,Abies cilicica
 • Doğu ladini,Picea orientalis
 • Avrupa ladini,Picea abies
 • Toros sediri,Cedrus libani
 • Adi ardıç,Juniperus communis
 • Sabin ardıcı,Juniperus sabina
 • Finike ardıcı,Juniperus phoenicea
 • Kokulu ardıç,Juniperus foetidissima
 • Boylu ardıç,Juniperus excelsa
 • Adi servi,Cupressus sempervirens
 • Porsuk,Taxus baccata
 • Duglas göknarı,Pseudotsuga douglasi
 • Andız,Arceuthos drupacea
 • Doğu kayını,Fagus orientalis
 • Palamut meşesi,Quercus aegilops
 • Saplı meşe,Quercus robur
 • Sapsız meşe,Quercus petreaea
 • Macar meşesi,Quercus frainetto
 • Tüylü meşe,Quercus pubescens
 • Mazı meşesi,Quercus infectoria
 • Saçlı meşe,Quercus cerris
 • Pırnal meşesi,Quercus ilex
 • Kermes meşesi,Quercus coccifera
 • Doğu Karadeniz meşesi,Quercus pontica
 • Istranca meşesi,Quercus hartwissiana
 • İspir meşesi,Quercus macranthera
 • Kasnak meşesi,Quercus vulcanica
 • Çoruh meşesi,Quercus dschorochensis
 • Virjinya meşesi,Quercus virgilinia
 • Brantii meşesi,Quercus brantii
 • Lübnan meşesi,Quercus libani
 • Makedonya meşesi,Quercus trojana
 • Boz pırnal meşe,Quercus aucheri
 • Mantar meşesi,Quercus suber
 • Toros meşesi,Quercus haas
 • Doğu gürgeni,Carpinus orientalis
 • Adi kızılağaç,Alnus glitunosa
 • Doğu kızılağacı,Alnus orientalis
 • Fırat kavağı,Popolus euphratica
 • Kara kavak,Popolus nigra
 • Titrek kavak,Popolus tremula
 • Anadolu kestanesi,Castanea sativa
 • Adi dişbudak,Fraxinus excelsior
 • Büyükyapraklı ıhlamur,Tilia platyphyllos
 • Kafkas ıhlamuru,Tilia rubra
 • Tüylü(Gümüşi) ıhlamur,Tilia tomentosa
 • Avrupa ıhlamuru,Tilia cordota
 • Ova akçaağacı,Acer campestre
 • Kapadokya akçaağacı,Acer cappadocicum
 • Çınar yapraklı akçaağaç,Acer platanoides
 • Dağ akçaağacı,Acer pseudoplatanus
 • Kafkas akçaağacı,Acer trautvetteri
 • Tatar akçaağaç,Acer tataricum
 • İtalyan akçaağacı,Acer opalus
 • Doğu akçaağacı,Acer orientale
 • Dişbudak yapraklı akçaağaç,Acer negundo
 • İran akçaağacı,Acer hyrcanum
 • Üçdilimli akçaağaç,Acer monspessulanum
 • Ova karaağacı,Ulmus cempestris
 • Hercai karaağaç,Ulmus laevis
 • Dağ karaağacı,Ulmus montana
 • Asya karaağaç,Ulmus pumila
 • Kırmızı karaağaç,Ulmus rubra
 • Kayacık,Ostrya carpinofolia
 • Akçaağaç yapraklı çınar,Platanus acerifolia
 • Batı çınarı,Platanus occidentalis
 • Doğu çınarı,Platanus orientalis
 • Okaliptus,Eucalyptus camaldulensis
 • Sığla(Günlük),Liquidambar orientalis
 • Adi fındık,Corylus avellana
 • Türk fındığı,Corylus sylvatica
 • Ak söğüt,Salix alba
 • Badem yapraklı söğüt,Salix amygdalina
 • Salkım söğüt,Salix babylonica
 • Keçi söğüdü,Salix caprea
 • Boz söğüt,Salix cinerea
 • Kara söğüt,Salix nigra
 • Sepetçi söğüdü,Salix viminalis
 • Beyaz huş,Betula alba
 • Kara huş,Betula nigra
 • Tüylü huş,Betula pubescens
 • Adi huş,Betula verrucosa
 • Kıbrıs akasyası,Acacia cyanophylla
 • Yalancı akasya,Robinia pseudoacacia
 • Kiraz,Prunus avium
 • Üvez,Sorbus aucuparia
 • Ceviz,Juglans regia
 • Yabani zeytin,Olea europaea
 • Akdeniz defnesi,Laurus nobilis
 • Adi Şimşir,Buxus sempervirens
 • Ormangülü,Rhododendron ponticum
 • Kocayemiş,Arbutus unedo
 • Harnup (Keçiboynuzu),Ceratonia siliqua
 • Diğer yapraklılar
Arama Ekranını Kapat