İnsan Kaynakları Politikalari » UĞUR SOĞUTMA
Menüleri atla içeriğe git. Haberleri Görüntüle İletişim - Bize Ulaşın
KURUMSAL

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını,

 • Şirketimizde 4857 sayılı iş kanununun ve ilgili yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek uygulamaktayız.
 • İş kanununun getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek şirketimizde hayata geçirmekteyiz.
 • Çalışanların ücretleri, tazminatları, izin, sosyal hak ve ödemeleri kanunlar çerçevesinde takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanılmasını,

 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları gereği sahip olacakları hakları çalışanlarımıza sunmaktayız.
 • Çalışanlarımızın haklarını, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve performanslarını dikkate alarak düzenlemekteyiz.
 • Çalışanlarımızın atamaları, yükselmeleri, emeklilikleri ve kişiyi ilgilendiren tüm işlemler bütünü, özlük işlemlerinin hassas takibiyle sürdürülmektedir.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,

 • “Doğru işe doğru insan” anlayışı ile yetkin insan kaynağını buluyor, bunun yanında şirket içinde başarılı olan personelimizi tespit ederek uygun birimlere terfi ettiriyoruz.
 • Yapılan tüm işlerde işveren – çalışan dengesini kurma prensibiyle hareket etmekteyiz.
 • Çalışanlarımızla ilişkilerimizi, karşılıklı güven, saygı prensibi çerçevesinde ve adil bir şekilde sürdürmekteyiz.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

 • Şirketimiz çalışanlarının sağlığını düzenli takip edip onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz.
 • Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyoruz.
 • Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını sağlayarak çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde üreteceği güvenilir bir ortam sunuyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,

 • Çalışanlarımıza çeşitli eğitim imkanları ve uzmanlaştırma programları hazırlayıp çalışanlarımızın ilgili iş alanlarında yetkinliğini ve değerlerini arttırmayı hedefliyoruz.
 • Genç yetenekleri aramıza katarak öğrenen ve paylaşan organizasyon bilinciyle çalışıyor, öğreniyor ve paylaşıyoruz.
 • Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerinde sürekli yanlarında olup şirketimize olan uyum sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor, onları dinliyor ve kariyer yolunda gerekli tüm katkıları sağlıyoruz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere katılımlara destek olunmasını,

 • İnsan ve doğa odaklı kurumsal değerlerimizle sosyal sorumluluk projelerini faaliyetlerimizin bir parçası olarak görüyor; toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için de çaba sarf ediyoruz.
 • Yaşamın her anına dokunan, özellikle eğitim, sağlık ve çevre konularında toplumsal gelişmeye katkı sunan kurumlar ve dernekler ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.
 • Çalışanlarımıza da sosyal sorumluluk bilincini aşılayarak ofis içinde çevreci uygulamalar geliştirmekteyiz.

Çalışma hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz.

*Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ nde yer alan şartlara saygılı olarak yürütmektedir. Bildirge için tıklayınız.

*Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına sağladığı şartlar ile işçi işveren uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında uygular.

Arama Ekranını Kapat